Pohyb v životě dětí

Vzpomenete si na to, když se Váš malinký dáreček narodil?

Pro někoho je to delší doba, pro někoho aktuální. Ať je to tak, či tak, pohyb je, nebo bude, jednou z důležitých částí jeho vývoje.

Postupně od záměrných pohybů ovládne celé své tělo. Ten pokrok je ohromný. Provází to mnoho pádů, nárazů, ale postupně se zdokonaluje a pohybem poznává své okolí.

Nakonec se dítě naučí lézt, sedět, stát, chodit, běhat a mnoho dalšího.

Nebudeme si nic nalhávat pohyb v životě každého z nás, je nesmírně důležitý. Sami si řekněte, jak se cítíte, když si zacvičíme, ať už se jedná o jízdu na kole, běh, rychlou chůzi, plavání nebo jógu… Ten pocit je neskutečný, a o pozitivním vlivu na naše zdraví, ani nemluvím.

Pohyb by měl být nedílnou součástí našeho života…

Určitě jste zažili, že jste s dětmi venku, hrajete různé hry, no zkrátka se hýbete celé odpoledne. Přijdete domů a jste vyřízení, ale děti ne… Stačí jim chvilka klidnější aktivity a rychle se zotaví. Děti v ranném a předškolním věku jsou plné energie a aktivity, objevují, ptají se a hledají odpovědi, aby mohly poznávat svět kolem sebe.

Dětským motorem je nejen přirozená potřeba pohybu, ale uspokojení potřeby poznávání, objevování a zvládání neznámého.

Děti jdou do věcí “po hlavě”, my už vidíme za roh, co vše se jim může stát, snažíme se je chránit… Ale myslete na to, že vlastní zkušenost a prožitek je nejlepší cesta k učení. Jasně, musíme vyhodnotit situaci, kdy už je potřeba zasáhnout.

Vývoj motoriky a pohybových aktivit

Novorozenec (0 – 1 měsíc)
V tomto období se dítě adaptuje na prostředí mimo tělo matky. Veškeré činnosti směřují k uspokojení biologických potřeb. Jednotlivé pohyby jsou prováděny nezáměrně.

Kojenecké období (1 měsíc – 1 rok)
Již v tomto období můžete pozorovat individuální rozdíly ve vývoji dětí. Všimnout si toho můžete u druhého dítěte, zdá se Vám “zrychlené”. Pohybový vývoj souvisí s celkovým rozvojem dítěte. Pohybové kompetence se vyvíjí od hlavy k dolním končetinám – od velkých pohybů celé končetiny k pohybům koncových částí.
Zvedání hlavičky – sezení – lezení – první krůčky

Batolecí období (1 rok – 3 roky)
V tomto období začíná být dítě velmi aktivní, osamostatňuje se a rozvíjí se celá osobnost. Dítě zjišťuje, jaké jsou jeho pohybové možnosti a díky nim se dostává do širšího světa a začíná se v něm lépe orientovat. Ze začátku jsou dětské pohyby nepřesné, postupně se zpřesňují a zdokonalují. Získává jistotu a pouští se do složitějších pohybových aktivit. Je potřeba, aby batolata měla dostatek podnětů k pohybovým aktivitám, pokud je tomu jinak, může dojít k negativnímu ovlivnění jeho dalšího motorického vývoje.
Lezení – chůze – běh – zdolávání překážek

Předškolní věk (od 3 do 6 let)
Děti se osamostatňují a dochází k jeho sebeprosazování, ale také přizpůsobování se společnosti dospělých, ale také svým vrstevníkům. Pokouší se zvládat nové úkoly, a tím potvrzovat své kvality. Své zkušenosti využívají v praxi, lépe koordinují své pohyby. Tento věk je označován jako zlatý věk dětské hry, která ovlivňuje další rozvoj pohybových schopností a dovedností.
Zlepšuje se obratnost paží, dolních končetin i trupu – rozvoj jemné motoriky

Mladší školní věk (od 6 do 12 let)
Tady můžeme říci, že se jedná o klidnější období. Nedochází k dramatickým vývojovým změnám. Velkým mezníkem je nástup dětí do školy. Do jejich života přichází nové povinnosti, nový kolektiv, učitelé. Při nástupu do školy by mělo dítě mít vyhraněnou lateralitu (vedoucí oko a ruku). Začíná převládat sedavá činnosti (sezení v lavici, u psaní úkolů), proto by tato činnosti měla být vyvážena pohybovou aktivitou. Děti bychom měli podporovat, jak v přirozených, tak ve sportovních aktivitách.
Chytání a házení míče, skákání, jízda na kole, kopání do míče, překonávání různých překážek, rovnováha.

V případě, že má dítě nedostatek pohybu mohou se objevit různé obtíže, jako vady řeči, poruchy pozornosti, menší manuální zručnost, potíže při psaní, osobnostní nevyzrálost.

JAK ROZVÍJET HRUBOU MOTORIKU?

 • pro děti v předškolním věku (od 3 do 6 let): tříkolka, koloběžka, kolo, houpačky, prolézačky, balanční lana, houpací deska = choďte s dětmi na dětská hřiště
 • přeskoky na jedné noze, obou nohách
 • přeskoky švihadla (gumy, namalované čáry, větvě) vpřed a vzad
 • stoj na jedné noze s otevřenýma očima
 • stoj na jedné noze se zavřenýma očima
 • házení a chytání míče

 • skákání panáka (procvičí se i jemná motorika – někdo jej musí nakreslit)
 • plazení s pravidelným střídáním rukou a nohou (hlava v ose těla)
 • lezení po čtyřech, po kolenou (vpřed a vzad, s hlavou vztyčenou/skloněnou)
 • tleskání

 • střídání kleku a sedu na patách
 • chůze po schodech, po špičkách, po patách, v podřepu, po obrubníku, po provaze ležícím na zemi
 • chůze pochodem, volně (střídání rytmu) – nejlépe doplnit písničkou
 • běh – střídání rytmu, směru na povel nebo zařazením určitého cviku, slalom
 • skákání na jedné noze, sounož (skákání do kruhu, skákání panáka), poskakování do stran, dopředu, dozadu
 • seskakování ze stoličky, lavičky, ze schodu (jednoho)
 • skákání na trampolíně, přeskoky švihadla, poskoky na místě (sounož), kolem své osy

 • poskoky se spojenýma nohama s vytáčením špiček na jednu stranu a rukou na druhou stranu
 • poskoky s levou nohou vepředu a pravou vzadu s výměnou
 • poskoky: levá noha vepředu a pravá vzadu, přidáme i ruce (levá ruka vepředu a pravá vzadu) – poskokem se pozice změní (nohou i rukou)
 • opičí dráha (prolézání, podlézání, přelézání…)

 • válení sudů
 • kolébka – zprava doleva, zepředu dozadu
 • hra na sochy (štronzo)
 • tančit na hudbu a se zastavením hudby dítě zůstane ve štronzu

Pro děti v předškolním věku, je pohyb přirozenou aktivitou. Děti potřebují až 6 hodiny pohybu denně. Spontánní pohybová činnosti by u dětí měla být 4,5 hodiny denně. Mnohdy se nadměrný pohyb považuje za “neklid” nebo “nekázeň. Děti v pohybu není dobré omezovat, nebo dokonce trestat, protože to může vést k negativnímu vztahu k pohybu, stejně jako nutit dítě do aktivity, která ho nebaví. Volte pro děti všestranné aktivity, které děti budou bavit.

Pohyb by měl být radost, ne povinnost…

Jděte dětem příkladem a veďte je k přirozenému pohybu i sportovním aktivitám.

"Miluju aktivity, které dítě rozvíjí komplexně a provází ho na jeho cestě vzděláváním. Tím pomáhám rodičům a dětem, aby před nástupem do školy byli připraveni na další období, které je čeká. Je důležité začít včas, hravě a smysluplně. Můj příběh si přečtěte zde."
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů