Stimulační program MAXÍK

Je pro všechny děti od pěti let, které se připravují na vstup do školy, 

děti s odloženou školní docházkou,

ale také pro malé školáky, kterým se spaní, čtení a počítání ve škole příliš nedaří.

Měla jsem tu příležitost a čest být přijata do výběrového kurzu Stimulační program pro děti Maxík a stát se tak lektorkou tohoto programu. 

Tento program vytvořily dámy PaedDR. Zdeňka Janhubová a Mgr. Pavla Bubeníčková.

 • Nevydrží chvilku v klidu. A když už sedí, tak je jako paragraf?
 • Kreslení je pro něj za trest a tužku drží pokaždé jinak?
 • Zdá se Vám, že je upovídaný, ale když přijde na věc nemůže najít ta správná slova?
 • Úkoly pro předškoláky ho nebaví. Když už ho k nim dostanete, chce to mít co nejdříve za sebou?
 • Něco dítěti říkáte a máte pocit, že Vám vůbec nerozumí?
 • Stále dokola dítě opravujete a ono ne a ne si to zapamatovat?
 • Zvětšuje se Vám hromada cvičných sešitů a knih, ale výsledky nejsou vidět?
 • V množství dostupných materiálů se ztrácíte a nevíte odkud začít?
 • Rádi byste postavili pevné základy pro budoucí život vašich dětí?

Program MAXÍK pomůže dětem i rodičům!

Celým programem děti provází barevný panáček Maxík, který jim pomáhá se cvičením, kreslením, správnou výslovností, s vyjadřováním i plněním úkolů. Předává dítěti svoji sílu a radost, rodičům pak úlevu a úsměv na tváři. 

Dnes je mnohem jednodušší získat PAPÍR o nutnosti speciálních vzdělávacích potřeb, než dostat NÁVOD jak můžete doma situaci zlepšit. 

Společně s Maxíkem se DĚTI učí

 • systematicky a uvědoměle pracovat
 • všímat si své práce a hodnotit ji
 • lépe řešit situace, ke kterým dříve potřebovalo rodiče
 • být samostatnější
 • v případě nejistoty požádat o pomoc

RODIČE se učí

 • dítěti naslouchat
 • respektovat jeho potřeby
 • uvědoměle jej rozvíjet
 • se co nejpřesněji zadávat instrukce
 • dávat dítěti potřebný čas k přemýšlení
 • pravidelnosti a systematičnosti
 • trpělivosti a ovládnout zvyk poukazovat na chyby

Špatně, chyba, zase chyba, tolikrát jsem ti to říkala, dávej pozor, zase nedáváš pozor, to už musíš umět...

Laskavý přístup, přemýšlej, jak myslíš, že bys to mohl udělat. 

Prostor k rozvoji myšlení, jeho jedinečnost, originalita v nápadech je cesta v propojení do souvislostí v nových situacích a postavení pevných základů.

Reference

Panáček Maxík 

Děti prochází programem s novým kamarádem, panáčkem Maxíkem. Dětem dává svou sílu a pomáhá jim při výslovnosti, čtení, kreslení i s hodnocením práce. 

Program Maxík obsahuje celkem 15 lekcí, které jsou rozděleny do několika bloků, po dobu 15 - 30 týdnů. Během celého programu uplatňujeme laskavý přístup k dětem. Děti se naučí systaematicky pracovat a všímat si své práce.

Kurz je zaměřen na celkový rozvoj dítěte. Společně zvládneme:

 • Nácvik nových pohybových stereotypů
  stabilní držení těla, zvládnutí rovnováhy, zdravé dýchání, úchop psacího náčiní
 • Grafomotorika
  správné sezení, správný úchop psacího náčiní, kvalitní pohyblivost kloubů horní končetiny, které jsou nezbytné ke správnému psaní
 • Cílený pohyb, jeho automatizace a fixace
  koordinace a ovládání motoriky těla a jejich využít v každodenních činnostech
 • Komunikační dovednosti
  správná výslovnost a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného sdělení
 • Zraková oblast
  zrakové rozlišování; zraková paměť, vizuomotorika
 • Sluchová oblast
  rozvoj sluchového vnímání, sluchové rozlišování, sluchová paměť, audiomotorika
 • Prostorová orientace
  orientace na vlastním těle, na ploše před sebou a vnímání prostoru (orientace v okolí)
 • Intermodalita
  schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání (podle zvuku hlásky si představím tvar)
 • Serialita
  sled po sobě jdoucích úkonů a událostí, které vedou v krátkém čase ke správnému cíli při jeho respektování
 • Koncentrace pozornosti
  udržení a usměrnění a soustředění se na daný úkol

Stimulačním programem Vás

provede Mgr. Miroslava Krupková

 • jsem pedagog na 1. stupni více než 12 let
 • věnuji se komplexní přípravě dětí k nástupu do 1. třídy
 • rozvíjím děti s respektem, hravě a v souvislostech
 • ukazuji rodičům, že učení není dril, ale zábava, zkušenost a prožitek
 • jsem výchovnou poradkyní, která pomáhá žákům zvládnout jejich obtíže v učení
 • absolvent akreditovaného programu Stimulační program MAXÍK: Č.j. MSMT - 6363/2022-1-317 č. osvědčení 39; Vzdělávací instituce a garant kurzu Mgr. Pavla Bubeníčková Č.j.: MSMT 36726/2018-1