Jak to bylo u zápisu

Na letošní zápis dětí do 1. třídy jsem se moc těšila… Covid způsobil, že jsem 2 roky provázela děti zápisem on-line… Zápis probíhal stejně, možná je lepší říct podobně. Chyběla mi osobní interakce s dětmi, ale i tak jsem se snažila tento významný den pro děti i rodiče přenést do on-line světa.

Letos je to jinak…

Děkuji, že letos byl zápis osobně. Tento den je pro děti a rodiče velmi významný… Pro mě je zápis dnem, kdy se potkám s dětmi, které dělí od nástupu do školy několik měsíců, a zjistím, kde se na jejich cestě k nástupu do první třídy nachází. Na jednu stranu je to krátká doba, ale na straně druhé se jedná o dlouhé období, kdy se dá spousta věcí ještě rozvíjet.

Letos jsem provedla zápisem 47 dětí v pěti dnech. Lhala bych, kdyby řekla, že to bylo jednoduché a mohla bych to dělat každý týden… Plně jsem se soustředila na každé dítě individuálně, věnovala mu patřičnou pozornost, podporovala jeho sebevědomí, uklidňovala rodiče a dávala jim konkrétní tipy, kde se jejich dítě nachází, a co je ještě potřeba rozvinout, aby byl nástup do první třídy pohodový.

Stále vidím rozdíly v připravenosti dětí do první třídy a ráda bych každé dítě připravovala na tuto novou etapu. Bohužel si vždy uvědomím, že individuální péče všech není v mých silách… ALE… Mohu rodičům ukazovat cestu, jak na to. Když volí správné aktivity, hry a pomůcky, tak se to dá zvládnou bez stresu a se skvělými výsledky. Čas, který věnujete svému předškolákovi se Vám mnohonásobně vrátí.

Během zápisu se zaměřuji na to, jak má dítě rozvinuté jednotlivé percepce. Možná přemýšlíte, o čem to tady mluvím a možná je máte v malíčku. Proč je vlastně důležité mít jednotlivé percepce dobře rozvinuté? Je to jednoduché. Oslabení percepcí vede k obtížím v učení, a to přece nechceme…Teď už se dostáváme k jádru věci, které ty percepce jsem vlastně zkoumala.

Zraková percepce (vnímání)

Co Vás napadne, když se řekne zrakové vnímání? Zrak a zrakové vnímání jsou zdánlivě stejné pojmy, ale opak je pravdou. Každopádně spolu úzce souvisí. Zrakem přijímáme nejvíce informací a je pro nás důležitým prostředkem komunikace. Zrakové vnímání (zraková percepce) je schopnost rozeznat rozdílnosti a podobnosti mezi různými předměty.


Činnost: Zde jsem využila aktivitu “Pařízkova roční období”. Úkolem bylo správně umístit žetony na hrací karty. Nejen, že jsem zjistila úroveň zrakového vnímání, ale také jsme si povídali o ročních obdobích.

Sluchová percepce (vnímání)

Sluchem vnímáme mnoho podnětů ze svého okolí a to ještě před narozením. Dítě dokáže rozlišit hlas lidí okolo něj. Vývoj se sluchového vnímání se zdokonaluje a tříbí. Po narození jsou reakce dítěte na zvuky nediferencované, později začne rozlišovat příjemné a nepříjemné zvuky a s dalším vývoje dítě sluchové podněty lépe rozlišuje, učí se naslouchat, rozlišovat zvuky, řeč, rytmizaci říkadel, písniček nebo pohádek. Zpočátku dítě vnímá řeč jako jeden celek, postupně začíná rozlišovat slova, slabiky, hlásky.

Činnost: Pomocí sluchového pexesa od Albi děti hledaly dva stejné zvuky. Tyto zvuky zároveň pojmenovávaly. V jedné aktivitě jsem zjistila úroveň sluchového vnímání a úroveň výslovnosti jednotlivých hlásek.

Jemná motorika

Jemná motorika velmi úzce souvisí s motorikou mluvidel. Je tedy potřeba jemnou motoriku rozvíjet, protože koordinace ruka – oko je nutná pro všechny manuální činnosti a nezbytným předpokladem
pro zvládnutí čtení a psaní.


Činnost: Barevné kuličky (Pařízkovy kuličky a mističky) měly děti za pomocí kleští rozdělit do jednotlivých mističek. Některé kuličky byly větší a dítě muselo najít správný systém, aby tam kuličky dostalo. Zajímavé bylo sledovat, že každé dítě přišlo na svůj systém, jak úkol splnit.

Grafomotorika

Při psaní a kreslení vykonáváme účelné pohyby, které jsou založeny na koordinaci oka a ruky. Jedná se tedy o soubor psychomotorických činností, které vykonáváme při psaní a kreslení. Postupně se tato koordinace zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Grafický projev se zdokonaluje, ruka se uvolňuje a dítě se učí koncentrovat, aby dokázalo své záměry zaznamenat. Rozvíjí se motivace zaznamenávat významné zážitky a dojmy, svět, který dítě vidí kolem sebe.


Činnost: Pařízkovy uvolňovací cviky mi umožnily podívat se na úroveň uvolněnosti ruky dětí. Musím říct, že tak 5 dětí mělo uvolněnou ruku a správný úchop. Je to opravdu důležité pro budoucí psaní. V případě, že dítě nemá uvolněnou ruku a špatně drží psací náčiní, tak musí během psaní vynaložit velkou námahu a brzy se unaví.

Prostorová orientace

Začíná již v kojeneckém věku. Dítě nejdříve sleduje předměty, pak se začne otáčet za zvuky. S rozvojem motoriky se k předmětům začne přibližovat, bere je do rukou a začíná si s nimi hrát. Vypadá to jednoduše, ale určitě si pamatujete, že se jedná, pro dítě, o náročný proces.


Činnosti: (Hmatej a najdi s Pařízkem) Děti měly obrysy jednotlivých předmětů a měly je správně umístit, pojmenovat a poté určit, kde se daný předmět nachází. Polovina dětí ještě neměla ukotvenou pravolevou orientaci.

Předmatematické představy

Matematika je prostředkem i výrazem rozvoje rozumových schopností i logického uvažování. Předmatematické představy se utvářejí v předškolním věku a je potřeba jim věnovat pozornost. Nedostatečně rozvinuté předmatematické představy se negativně promítají do mnoha oblastí v dalším učení.


Činnost: Po roztřídění kuliček do správných mističek měly děti určit, kde jich je nejméně a nejvíce. Některé děti dokonce již zvládly určit, kolik kuliček musí přidat, nebo odebrat aby jich bylo na dvou hromádkách stejně.

Myšlení a řeč

Pod pojmem řeč si musíme představit nejen výslovnost jednotlivých hlásek, ale také aktivní mluvení a v neposlední řadě porozumění tomu, co nám někdo sděluje. Je proto důležité porozumění trénovat kladením různých otázek.


Činnost: Myšlení a řeč nás provázela během celého zápisu. Velmi často jsem zjistila, že děti ještě nemají vyvozené všechny hlásky.

Pozornost

Pozornost se vyvíjí postupně od narození dítěte. Je důležité si být vědom toho, jak se pozornost vyvíjí, abychom neměli na děti přehnané nároky. Když je dítě zabrané do hry, nedokáže nám odpovědět, jestli chce na svačinu jablko nebo banán.
Velmi mile mě překvapilo, že se děti dokázaly krásně soustředit a plnit jednotlivé úkoly. Mám ráda změnu činností, prostoru, a proto děti se soustředěním, během zápisu, neměly problém. Jiný případ by byl, kdyby děti seděly 30 minut a vyplňovaly pracovní listy, soustředím se na to, aby úkoly byly rozmanité, děti bavily a byly smysluplné.

Strašák

Nejzajímavější pro mě však bylo, že rodiče byli během zápisu ve stresu a pomalu ani nedýchali. Jedna maminka během celého zápisu ani nedýchala, velký nádech přišel až po posledním úkolu. Je to věc, které mě velmi mrzí, že zápis do první třídy je brán jako strašák…

Zápis je jen jedna ze zastávek v našem životě. Měla by panovat příjemná a přátelská atmosféra. Úkolem zápisu není vystresovat rodiče a dítě, ale měla by nám říct, jak na tom dítě je, kam a jakým způsobem by mělo dojít.

Pokud máte dítě po zápise a víte, co je potřeba ještě rozvinout, běžte do toho. Jestli jde Vaše dítě k zápisu až příští rok, začněte s přípravou již teď. Stáhněte si můj Ebook ZDARMA “Úspěšně k zápisu bez kličkování a stresu”, nebo se zapojte do hry “Tajemné ostrovy” a vrhněte se s dětmi do akce. Vaše dítě bude nejen připravené, ale získáte spoustu nových zážitků…

Zápis je jen jedna z mnoha zastávek…

"Miluju aktivity, které dítě rozvíjí komplexně a provází ho na jeho cestě vzděláváním. Tím pomáhám rodičům a dětem, aby před nástupem do školy byli připraveni na další období, které je čeká. Je důležité začít včas, hravě a smysluplně. Můj příběh si přečtěte zde."
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů